خدمات لیزینگ › تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و تولیدی 

تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و تولیدی

صنایع کوچک و بزرگ، کارگاهها و کارخانجات تولیدی، برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود، نیازمند خرید و نوسازی دستگاهها و خطوط تولیداند. به همین منظور شرکت لیزینگ ایران و شرق، با پیش‌بینی اعطای تسهیلات به صاحبان صنعت، به ایشان برای ارتقای توان تولید کمک می کند و امکان بکارگیری دستگاهها و ماشین آلات پیشرفته با تکنولوژی روز را فراهم می آورد. 

لیزینگ ایران و شرق